Dit is de uitnodiging voor de deelnemersvergadering van de SAVO (de Stichting Algemene Voorzieningen Oostrik) op donderdag 7 maart 2013 in de Ichtuskerk Colmschate.
In deze vergadering bespreken wij de ontbinding van de SAVO. Wij roepen u op om te komen.
U bent eigenaar van een woning in het Oostrik. Als het goed is bent u daarom ook deelnemer van de SAVO (u heeft een deelnemersovereenkomst met de SAVO). In dat geval bent u uitgenodigd voor deze deelnemersvergadering.
De SAVO voert voor de eigenaren het beheer en onderhoud van de bestrating en de verlichting in de onderdoorgangen, de carports en de schuren uit.
Op 18 februari  hebben wij u hierover een brief gestuurd waarin deze vergadering is aangekondigd.
In die brief hebben wij verteld dat steeds minder mensen betalen voor de SAVO en grotendeels geen deelnemersovereenkomst hebben. Op dit moment betaalt ongeveer 30% van de eigenaren niet. De SAVO is daarmee als collectieve voorziening van de eigenaren in het Oostrik in de toekomst niet meer houdbaar. Het bestuur heeft daarom het voornemen de SAVO te ontbinden en daarmee het beheer en onderhoud terug te leggen bij u als eigenaar. Voordat het bestuur hierover definitief besluit willen wij u hierover informeren en raadplegen  in deze vergadering.
De vergadering zal plaats vinden in de Ichtuskerk, Holterweg 106 te Colmschate.  Als u met de auto komt  is het verzoek van de kerk om te parkeren op het Veldpaperplein.
De vergadering begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.

De agenda is als volgt:
1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen vorige vergadering
5. Toelichting op financiële stand van zaken
6. Toelichting op afgevallen scenario’s
7. Toelichting op ontbinding SAVO
8. Beantwoording vragen
9. Rondvraag
10. Sluiting

We hopen u donderdag 7 maart te mogen begroeten.
Mocht u vooraf vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Eric Nijhuis (0570 – 693284)
Met vriendelijke groet het

SAVO bestuur
Gerrit Kamp
Paul ten Voorde
Jan Hollander

Notulen vorige vergadering klik hier