Geachte deelnemer van de SAVO,

 

In dit bericht vindt u belangrijk informatie over de verlichting in uw straat. Voordat u verder leest kondigen we alvast aan dat op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari tussen 16.00 uur en 23.00 uur de verlichting van de SAVO in het Oostrik uit blijft.

 

Verderop vindt u meer informatie en achtergronden. We willen u erop wijzen dat er een belangrijke verandering gaat plaatsvinden die voor u zeer relevant is en raden u aan deze brief goed te lezen.

 

De SAVO is voornemens om te stoppen
Sinds de jaren ‘80 verzorgt de Stichting Algemene Voorzieningen het Oostrik (SAVO) de verlichting en bestrating van de semi-openbare ruimte in het Oostrik. Zoals u wellicht weet zijn er al enige jaren problemen. De afgelopen twee jaar heeft een nieuw stichtingsbestuur verschillende scenario’s onderzocht voor een toekomstbestendige constructie, om de verlichting in de wijk te kunnen laten branden. Dit is niet gelukt.

Enkele onoplosbare problemen zijn:

  • Zo’n 30% van de bewoners komt haar betalingsverplichting niet na.
  • Niet elke bewoner heeft bij de koop van zijn woning een deelnemerscontract afgesloten, en is daarmee niet te verplichten tot betaling.
  • De kosten van het zorgen voor de semi-openbare verlichting en verharding van de bewoners in het Oostrik komt zo voor rekening van steeds minder mensen.
  • Hiermee wordt dit op termijn onbetaalbaar.

Conclusie is dat de SAVO geen gezonde basis heeft om zo verder te gaan.

 

Wat nu?
Het bestuur van de SAVO ziet geen andere oplossing dan het terug geven van de zorg voor de verlichting en de bestrating aan de bewoners. De SAVO bestuur heeft dan ook het voornemen om de stichting op te heffen. Dit houdt in dat de SAVO stopt met het verzorgen van de verlichting en onderhoud aan bestrating voor de bewoners in het Oostrik. De huidige verlichtingsinstallatie wordt dan ontmanteld. Dat betekent dat U na het opheffen van de stichting weer zelf verantwoordelijk bent voor verlichting en het onderhouden van bestrating bij uw woning, carport of berging. Na opheffing van de SAVO vervalt de betalingsverplichting voor alle deelnemers. Daar staat tegenover dat de kosten voor verlichting en bestrating daarna weer voor uw rekening zijn.

 

Verlichting SAVO uit
Op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari tussen 16.00 uur en 23.00 uur gaat de verlichting van de SAVO in het Oostrik uit. U kunt dan zelf ervaren welke gevolgen dit heeft. Bij een eerdere proef is gebleken dat lang niet alle verlichting echt nodig is. Het gaat om de verlichting in de semi-openbare ruimte in eigendom bij de bewoners, zoals in de carports en de onderdoorgangen. Natuurlijk blijft de openbare verlichting van de gemeente wel branden.

 

Samen met uw buren
De SAVO roept u op om op die avonden samen met uw buren na te gaan waar problemen ontstaan en concrete oplossingen te bedenken als u toch verlichting wilt (bijv. zelf of gezamenlijk met de buren een lamp ophangen en aansluiten op de huisinstallatie). 

 

Deelnemersvergadering
Voordat het bestuur definitief besluit tot het opheffen van de stichting wil zij de deelnemersvergadering van de SAVO informeren en raadplegen. De SAVO nodigt u daarom alvast uit voor een deelnemersvergadering op Donderdagavond 7 maart as. U ontvangt hierover nog nader bericht.

In deze vergadering vertellen we u meer over de onderzochte scenario’s en waarom de SAVO dit besluit heeft genomen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hebt u vragen over dit bericht dan kunt u contact opnemen met Eric Nijhuis (0570-693284).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de SAVO