5 februari 2013

Na onderzoek en raadpleging van juristen en een notaris is gebleken dat de basis van de stichting onzeker is geworden.

De afgelopen tijd hebben steeds meer internetnotarissen buiten Deventer hun werk niet goed gedaan en zijn er overdrachten geweest waarbij de verplichting om deel te nemen aan de stichting SAVO niet is mee genomen. Deze overdrachten zijn onherroepelijk en niet meer te herstellen; gevolg: minder inkomsten SAVO.

De Stichting heeft samen met de gemeente naar een oplossing voor dit probleem gezocht, b.v. inning via gemeentelijke belastingen. Deze is niet gevonden.

Gekozen wordt nu voor een scenario waarbij de eigenaren een deel van de SAVO-verplichting gaan overnemen.
Daar waar dit niet lukt gaat de verlichting definitief uit.

De eigenaren/interim-bestuursleden zijn het hiermee niet eens, maar hebben geen alternatief. Twee van de eigenaren/bestuursleden hebben daarom besloten hun bestuursfunctie neer te leggen.

Ook de voorzitter (namens woonbedrijf Ieder1) heeft zijn functie per 31 december 2012 neergelegd.

Alle oud-bestuursleden zullen, om de continuïteit te waarborgen, hun taken binnen de stichting blijven verrichten.

Op maandag 25 en dinsdag 26 februari 2013 van 16.00 uur tot 23.00 uur gaat de verlichting, die door de SAVO wordt beheerd uit om iedereen te laten zien wat de consequenties van dit besluit is. 
Op donderdag 28 februari 2013 zullen alle deelnemers d.m.v. een deelnemersvergadering worden ingelicht. 
De deelnemers zullen hiervoor d.m.v. een brief worden uitgenodigd.